หุ้นเดิมใหม่MST6M182VG-LF-SJชิปจอแอลซีดี

สินค้าใหม่

สินค้ามีในสต็อค

1 รายการ

฿239.63

ป้ายกำกับ: ราคาถูก หุ้นเดิมใหม่MST6M182VG LF SJชิปจอแอลซีดี คุณภาพสูง หุ้นเดิมใหม่MST6M182VG-LF-SJชิปจอแอลซีดี, จีน วงจรรวม ซัพพลายเออร์.

& #1076 & #1086 & #1073 & #1088 & #1086; & #1087; & #1086; & #1078; & #1072; & #1083; & #1086; & #1074; & #1072; & #1090; & #1100; & #1074; & #1085 & #1072 & #1096; & #1084 & #1072 & #1075 & #1072 & #1079 & #1080 & #1085;, & #1042 & #1099; & #1084 & #1086 & #1078 & #1077 & #1090 & #1077; & #1085 & #1072 & #1087 & #1088 & #1072 & #1074 & #1080 & #1090 & #1100; & #1082; & #1086; & #1084; & #1087; & #1077; & #1085; & #1089; & #1072; & #1094; & #1080; & #1102;! & #1086; & #1088; & #1075; & #1072; & #1085; & #1080; & #1079; & #1086; & #1074; & #1072; & #1090; & #1100; & #1076 & #1086 & #1089 & #1090 & #1072 & #1074 & #1082 & #1091;! 1-3 & #1076 & #1085 & #1077 & #1081;, & #1091; & #1053 & #1072; & #1089 & #1077 & #1089 & #1090 & #1100; & #1084 & #1085 & #1086 & #1075; & #1086 & #1082 & #1086 & #1084 & #1087 & #1072 & #1085 & #1080; & #1080 & #1074 & #1080 & #1076 & #1086; & #1074 & #1090 & #1086 & #1074 & #1072 & #1088 & #1086 & #1074; & #1074; & #1084 & #1072 & #1075 & #1072 & #1079 & #1080 & #1085 & #1077;) 1080 ℃ & #1095 & #1090; & #1086 & #1077 & #1097; & #1077 & #1073 & #1086 & #1083 & #1077; & #1077 & #1074 & #1072 & #1078 & #1085 & #1086;, & #1074 & #1099; & #1087 & #1086 & #1083 & #1091 & #1095 & #1080 & #1090; & #1077 & #1074 & #1099 & #1089 & #1086 & #1082 & #1086 & #1077; & #1082 & #1072 & #1095 & #1077 & #1089 & #1090 & #1074 & #1086;, & #1085 & #1080 & #1079 & #1082 & #1072; & #1103 & #1094 & #1077 & #1085; & #1072 & #1080; & #1073 & #1099 & #1089 & #1090 & #1088 & #1072; & #1103 & #1087 & #1086 & #1089 & #1090 & #1072 & #1074 & #1082 & #1072;. & #1071; & #1078 & #1076; & #1091 & #1090 & #1077 & #1073 & #1103;! & #1077 & #1089 & #1083 & #1080; & #1074 & #1099; & #1087 & #1086 & #1082 & #1091 & #1087 & #1072 & #1077 & #1090 & #1077; & #1073 & #1086 & #1083 & #1100 & #1096 & #1077; & #1082; & #1086; & #1083; & #1080; & #1095; & #1077; & #1089; & #1090; & #1074; & #1072;, & #1086 & #1073 & #1072; & #1087; & #1086; & #1078; & #1072; & #1083; & #1091; & #1081; & #1089; & #1090; & #1072;, & #1089 & #1074 & #1103 & #1078 & #1080 & #1090 & #1077 & #1089 & #1100; & #1089; & #1085 & #1072 & #1084 & #1080;. & #1050 & #1091 & #1087 & #1080 & #1090; & #1100 & #1073 & #1086 & #1083 & #1077; & #1077 & #1095 & #1072 & #1089 & #1090 & #1077 & #1081;. & #1048; & #1089; & #1087; & #1086; & #1083; & #1100; & #1079; & #1091; & #1081; & #1090; & #1077; " & #1076 & #1086 & #1073 & #1072 & #1074 & #1080 & #1090 & #1100; & #1074; & #1082 & #1086 & #1088 & #1079 & #1080 & #1085 & #1091; " & #1084 & #1099; & #1087; & #1088; & #1077; & #1076; & #1086; & #1089; & #1090; & #1072; & #1074; & #1080; & #1084; & #1089 & #1082 & #1080 & #1076 & #1082 & #1091; & #1076 & #1083 & #1103; & #1074 & #1072 & #1089;. & #1045 & #1089 & #1083 & #1080; & #1091; & #1074 & #1072 & #1089; & #1077 & #1089 & #1090 & #1100; & #1082; & #1072; & #1082; & #1086; & #1081;-& #1083; & #1080; & #1073; & #1086; & #1085; & #1077; & #1086; & #1073; & #1093; & #1086; & #1076; & #1080; & #1084; & #1086; & #1089; & #1090; & #1080; & #1074 & #1099; & #1084 & #1086 & #1078 & #1077 & #1090 & #1077; & #1089 & #1074 & #1103 & #1079 & #1072 & #1090 & #1100 & #1089 & #1103; & #1089 & #1086; & #1084 & #1085 & #1086 & #1081;, & #1103; & #1076 & #1086; & #1089 & #1080 & #1093; & #1087 & #1086 & #1088; & #1085 & #1077; & #1086; & #1087; & #1091; & #1073; & #1083; & #1080; & #1082; & #1086; & #1074; & #1072; & #1085; & #1099; & #1074; & #1080; & #1085; & #1090; & #1077; & #1088; & #1085; & #1077; & #1090; & #1077;, & #1087 & #1086 & #1090 & #1086 & #1084 & #1091; & #1095 & #1090 & #1086; & #1073; & #1086; & #1083; & #1100; & #1096; & #1080; & #1085; & #1089; & #1090; & #1074; & #1086; & #1080 & #1079; & #1085 & #1080 & #1093; & #1053 & #1072 & #1096 & #1077; & #1074 & #1088 & #1077 & #1084 & #1103; & #1088 & #1072 & #1073 & #1086 & #1090 & #1099;:. .. & #1089; & #1087; & #1086; & #1085; & #1077; & #1076; & #1077; & #1083; & #1100; & #1085; & #1080; & #1082; & #1072; & #1087 & #1086; & #1055 & #1103 & #1090 & #1085 & #1080 & #1094 & #1091;, & #1079 & #1072; & #1080; & #1089; & #1082; & #1083; & #1102; & #1095; & #1077; & #1085; & #1080; & #1077; & #1084; & #1075; & #1086; & #1089; & #1091; & #1076; & #1072; & #1088; & #1089; & #1090; & #1074; & #1077; & #1085; & #1085; & #1099; & #1093; & #1087; & #1088; & #1072; & #1079; & #1076; & #1085; & #1080; & #1082; & #1086; & #1074; & #1044 & #1086 & #1089 & #1090 & #1072 & #1074 & #1082 & #1072; u0026 & #1086 & #1087 & #1083 & #1072 & #1090 & #1072;: 1. & #1052 & #1099; & #1087 & #1088 & #1080 & #1085 & #1080 & #1084 & #1072 & #1077 & #1084; & #1082 & #1088 & #1077 & #1076 & #1080 & #1090 & #1085 & #1099 & #1077; & #1082 & #1072 & #1088 & #1090 & #1099; (สัญญา) & #1080; & #1045 & #1089 & #1083 & #1080; & #1074 & #1099;, & #1082 & #1072; & #1082 & #1080; & #1076 & #1088 & #1091 & #1075 & #1080; & #1077 & #1091 & #1089 & #1083 & #1086 & #1074 & #1080 & #1103; & #1086 & #1087 & #1083 & #1072 & #1090 & #1099;, & #1086 & #1073 & #1072; & #1087; & #1086; & #1078; & #1072; & #1083; & #1091; & #1081; & #1089; & #1090; & #1072;, & #1089 & #1074 & #1103 & #1078 & #1080 & #1090 & #1077 & #1089 & #1100; & #1089; & #1085 & #1072 & #1084 & #1080;. 3. & #1076 & #1083; & #1103 & #1074 & #1089 & #1077 & #1093; & #1079 & #1072 & #1082 & #1072 & #1079 & #1086; & #1074 & #1082 & #1083 & #1080 & #1077 & #1085 & #1090 & #1086 & #1074;, & #1084 & #1099; & #1076 & #1072 & #1078; & #1077 & #1085 & #1077; & #1079 & #1072 & #1088 & #1103; & #1076 & #1086 & #1073 & #1088 & #1072 & #1073 & #1086 & #1090 & #1082; & #1080 & #1076 & #1083 & #1103; & #1082 & #1072 & #1085 & #1072 & #1083 & #1086 & #1074;, 1 & #1064 & #1058;. & #1095 & #1072 & #1089 & #1090 & #1080;. & #1050 & #1086 & #1075 & #1076; & #1072 & #1095 & #1072 & #1089 & #1090; & #1100 & #1087 & #1088 & #1080 & #1073 & #1099 & #1083 & #1080; & #1074; & #1074 & #1072 & #1096; & #1080 & #1084 & #1077 & #1089 & #1090 & #1085 & #1099; & #1077 & #1086 & #1073 & #1099 & #1095 & #1072 & #1080;, & #1090 & #1072 & #1088 & #1080 & #1092 & #1099;, & #1077 & #1089 & #1083 & #1080; & #1084 & #1099; & #1085 & #1077; & #1085 & #1077 & #1089 & #1077 & #1084; & #1086; & #1090; & #1074; & #1077; & #1090; & #1089; & #1090; & #1074; & #1077; & #1085; & #1085; & #1086; & #1089; & #1090; & #1080; & #1079 & #1072; & #1083 & #1102 & #1073 & #1099 & #1077; & #1090; & #1072; & #1084; & #1086; & #1078; & #1077; & #1085; & #1085; & #1099; & #1093; & #1080 & #1083 & #1080; & #1080 & #1084 & #1087 & #1086 & #1088 & #1090 & #1085 & #1099 & #1093; & #1087 & #1086 & #1096 & #1083 & #1080 & #1085;. 4. & #1084 & #1099; & #1073 & #1091 & #1076 & #1077 & #1084; & #1075 & #1088 & #1091 & #1079 & #1080 & #1090 & #1100; & #1074 & #1072 & #1096 & #1080; & #1076 & #1077 & #1090 & #1072 & #1083 & #1080; & #1086 & #1090; 1 & #1076 & #1086; 5 & #1088 & #1072 & #1073 & #1086 & #1095 & #1080 & #1093; & #1076 & #1085 & #1077 & #1081; & #1087 & #1086 & #1089 & #1083 & #1077; & #1086 & #1087 & #1083 & #1072 & #1090 & #1099;. 5. & #1084 & #1099; & #1084 & #1086 & #1078 & #1077 & #1084; & #1086 & #1090 & #1087 & #1088 & #1072 & #1074 & #1080 & #1090 & #1100; & #1074 & #1072 & #1084; & #1087 & #1086; DHL/ทีเอ็นที/EMS/fedex/UPS/& #1074 & #1086 & #1079 & #1076 & #1091 & #1096 & #1085 & #1086 & #1081; & #1087 & #1086 & #1095 & #1090 & #1086 & #1081;...

หน่วย ชิ้น
น้ำหนักหีบห่อ 0.1kg (0.22lb.)
ขนาดหีบห่อ 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)
ชนิด ไดรฟ์ IC
สภาพ ใหม่
ใบสมัคร โทรทัศน์
การจ่ายแรงดัน 5
การกระจายอำนาจ 5
อุณหภูมิในการทำงาน 5
จำนวนรุ่น Lt; / RTI & gt;
is_customized ใช่
ชื่อยี่ห้อ JYSMPJDZ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

2 รีวิว

Small profits and quick turnover รับประกันคุณภาพถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ us เราปรับราคาเสิร์ฟคุณดีกว่า ผู้ซื้อเคล็ดลับ 1:

฿26.49
1 รีวิว

หากต้องการอะไหล่ Pls คลิก และส่งสั่งซื้อหากคุณต้องการปริมาณมากขึ้น Pls ติดต่อ us. ถ้าคุณราคาถ้าบางอะไหล่ไม่ค้นหา my store, pls

฿57.70
0 รีวิว

สำนักงานของเราและคลังสินค้า ระยะของการบริการ การจัดส่ง เกี่ยวกับการชำระเงิน คุณสามารถทำให้การชำระเงินผ่านเหนือวิธีการชำระเงินและกรุณาsettle

฿65.58
0 รีวิว

1.เราทำทุกการค้ากับความซื่อสัตย์สุจริต.ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้อยู่ในที่มีคุณภาพสูงที่มีราคาต่ำ2. Allราคาทำเครื่องหมายในร้านของเรามีราคาขายส่งและไม่ได้รวมภาษีหรือขนส่งค่าใช้จ่าย.ราคาตัวอย่างหรือจำนวนเงินขนาดเล็กผลิตภัณฑ์สูงผันผวนบางครั้งที่แตกต่างกันต่อท้าย,แพคเกจหรือแบรนด์ของICอยู่ในในราคาที่แตกต่างกันติดต่อเราถ้าคุณมีสงสัยไปที่.

฿596.55
2 รีวิว

843 เรากำลังโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตยินดีต้อนรับสู่ขายส่ง! 1. ขนาด: 15*11 มิลลิเมตร 2. Power: 2.5-5.5 โวลต์ Trigger โหมดการตั้งค่า:

฿39.41
0 รีวิว

ซื้อหมายเหตุ: 1บริษัทของเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนICอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆสำหรับคุณที่คุณควรบอกเราอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าของเกรดต่อท้าย,

฿212.51
1 รีวิว

ยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าของฉัน Store No. 328744 เราสัญญาซื้อ 100% สินค้าต้นฉบับของแท้ ความสนใจ: 1: Russina ลูกค้าจะต้องเขียนชื่อเมื่อสั่งซื้อ,

฿296.07
0 รีวิว

ซื้อมากขึ้นParts.ที่ใช้ หยิบใส่ตะกร้า เราจะทำให้ส่วนลดสำหรับคุณ เพื่อนของฉันถ้าคุณต้องการชิปผมคิดว่าเราสามารถความร่วมมือระยะยาวเรามีที่มีคุณภาพดีของชิป กรุณาเชื่อฉัน,ฉันมองไปข้างหน้าสำหรับระยะยาวความสัมพันธ์ความร่วมมือขอขอบคุณYou. ถ้าคุณต้องการจำนวนมากชนิดของชิ้นส่วนรวมAการจัดส่งผมสามารถช่วยและตอบสนองความต้องการของคุณ.นอกจากนี้คุณยังประหยัดมากของเวลามุ่งหวังที่จะมากรู้สึกเป็นเกียรติYou.

฿250.98
0 รีวิว

ต่อไปนี้เป็นคำผลิตภัณฑ์ซื้อนำทาง ซ็อกเก็ต IC หลุมกลม รู DIP6 DIP8 DIP14 DIP16 DIP18 DIP20 DIP24 แคบ DIP24 กว้าง DIP28 แคบ DIP28 กว้าง

฿69.05
1 รีวิว

ข้อสังเกต: ใหม่หมายเลขติดตามสำหรับ China Post Small Packet Plus be traced เท่านั้น befor it มาถึงสนามบินของคุณประเทศ, กรุณาเลือก China Post Air Mail ถ้าคุณต้องการ

฿40.36
2 รีวิว

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ใช้ serial Nor แฟลชภายนอกขยายชิปหน่วยความจำ W25Q32 สนับสนุนอินเทอร์เฟซ SPI ให้ STM32 รหัสทดสอบ พารามิเตอร์หลัก:

฿21.13
1 รีวิว

การจัดการการจัดส่งสินค้า: ประเทศ ประมาณ imate d eliveryเวลา สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ออสเตรเลีย 10-30วันทำการ แคนาดา 12-30วันทำการ บราซิล/อเมริกาใต้ 20-40วันทำการ อิตาลี/ฝรั่งเศส/สเปน/เยอรมนี/ยุโรปตะวันออก 15-60วันทำการ ยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าของเรา ถ้าคุณซื้อปริมาณมาก,กรุณาติดต่อเรา 1.สินค้าทั้งหมดเพื่อขายมีในสต็อก,เราสามารถจัดส่งภายใน2วันทำการ.

฿520.56
1 รีวิว

โปรดทราบว่า& lsquo; heading'ของรายการนี้ที่มีรูปแบบต่างๆเป็นที่จะให้คุณทางเลือกมากขึ้น.โปรดเลือกที่พึงประสงค์หนึ่งและซ้ายข้อความเมื่อคุณตรวจสอบSuperioritypecifyซึ่งmodle

฿170.26
0 รีวิว

ห้าช่องการตรวจสอบติดตามอินฟราเรดเซ็นเซอร์ตาแมวติดตามโมดูล รายละเอียดสินค้า BFD-1000ออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นสีดำ(สีขาว)แสวงหาสาย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่ซับซ้อนสีดำและสีขาวเส้นสีดำและสีขาวสายข้ามการตรวจสอบมันมีช่องความไวแสงสูงเซนเซอร์อินฟราเรด(5-wayสายส่ง,

฿138.42
1 รีวิว

Small profits and quick turnover รับประกันคุณภาพถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ us เราปรับราคาเสิร์ฟคุณดีกว่า ผู้ซื้อเคล็ดลับ 1:

฿98.37
0 รีวิว

คุณสมบัติ: แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 โวลต์ สูงสุด: 3800 วัตต์ ปรับแรงดันไฟฟ้า: AC 0-220 โวลต์ ขนาด (L x W x H): ประมาณ 60x38x69 มม. วัสดุ:

฿251.92
0 รีวิว

Small profits and quick turnover รับประกันคุณภาพถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ us เราปรับราคาเสิร์ฟคุณดีกว่า ผู้ซื้อเคล็ดลับ 1:

฿986.57